Garmin
NOVANÜVI LINIJA Doživotna navigacija
Zašto nekoga drugog pitati za smjer?

Garmin nüvi sofisticirana je tehnologija za vožnju jednostavna za korištenje. nüvi ure_aji opremljeni su iznimno preciznim kartografskim podacima i uputama skretanje-po-skretanje koje zvu_e kao da ih izgovara vaš prijatelj. Veliki, svijetli zaslon omogu_uje vam da se fokusirate samo na cestu. nüvi je pouzdan vodi_ dostupan u mnoštvu modela s funkcijama koje su prilago_ene svakom voza_u.

NajnovijiMODELI
Serija ESSENTIAL

Veliki, svijetli zasloni osjetljivi na dodir od 5 i 6 in_a kojima su opremljeni Garmin nüvi ure_aji serije Essential omogu_uju vam navigaciju u njenom osnovnom, jednostavnom i cijenom najprihvatljivijem obliku. Govorne upute skretanje-po-skretanje, prethodno u_itane karte, prikaz ograni_enja brzine i pomo_ za trake s prikazom križanja standardno su dostupne, a lifetime karte dostupne su na odabranim modelima. Ure_aji nüvi iz serije Essential odli_na su po_etna to_ka svakog putovanja.

Saznajte više


Serija ADVANCED

Najnovija serija Advanced opremljena je staklenim zaslonom s opcijom zumiranja primicanjem i odmicanjem prstiju za još intuitivniju upotrebu i nevjerojatno jasnu sliku. Jedna od najnovijih funkcija je Foursquare koji u vaš navigacijski sustav dodaje milijune to_aka interesa poput restorana i hotela s ocjenama i recenzijama korisnika koji su ondje ve_ bili. Funkcija izravnog pristupa tako_er je novost. Navodi vas do najprikladnijih ulaza u kompleksne lokacije poput trgova_kih centara i zra_nih luka, ovisno o to_noj lokaciji na koju želite sti_i. Brojne funkcije sada su standardno dostupne, a me_u njima je i Bluetooth koji omogu_uje sigurno upu_ivanje i primanje poziva tijekom vožnje. Zatim možete odabrati želite li koristiti Garmin digitalne prometne informacije za izbjegavanje zastoja ili nadogradnje Lifetime karata. Modeli serije Advanced dostupni su u tri veli_ine.

Saznajte više


Serija PREMIUM

Nagra_ivani nuvi® premium ure_aji osim nevjerojatnim dizajnom i izvanrednim iskustvom navigacije mogu se pohvaliti i kristalno jasnim dodirnim zaslonom od 5 in_a koji pruža nevjerojatan 3D prikaz okruženja i zgrada. Premium modeli sadrže navigaciju s glasovnim upravljanjem, Garmin Real Navigation, lifetime karte Europe, lifetime digitalne prometne informacije te podršku za Bluetooth® i Smartphone Link.

Saznajte više
INOVATIVNEFUNKCIJE
Nisu svi modeli opremljeni svim funkcijama.
Podaci usluge Foursquare®

U potrazi ste za savršenim mjestima na koja biste mogli oti_i? Serija Advanced za 2014. godinu prva je linija nüvi navigacijskih ure_aja tvrtke Garmin s Foursquare mjestima kako bi korisnici mogli istraživati nove popularne restorane, trgovine i još mnogo toga. Informacije o desecima milijuna mjesta koja su ocijenile osobe koje su ih posjetile nalaze vam se na dohvat ruke. Pretraživanje Foursquare mjesta i dobivanje uputa jednostavno je pomo_u izbornika "Kamo?" tvrtke Garmin.

Navigacijski ure_aji s omogu_enom Bluetooth vezom povezuju se s aplikacijom Smartphone Link* kako bi pretraživali posebne kategorije poput najboljih i najpopularnijih mjesta u blizini. Smartphone Link daje i detaljnije informacije s usluge Foursquare kao što su ocjene, raspon cijena i radno vrijeme i funkcija "Check in" kako bi vaši prijatelji i obitelj uvijek znali gdje se nalazite.

*Nije dostupno u svim podru_jima. Potrebne su pretplate. Obratite se svojem davatelju mobilnih usluga kako biste dobili informacije o svojem podatkovnim paketu i cijeni roaminga.

Garmin Real Navigation i
Real Directions, Real Voice i Real Signs

Poslušajte novi zvuk napredne navigacije. Uz poboljšanu, intuitivnu navigaciju osje_at _ete se kao da se vozite s prijateljem. Garmin Real Directions vode vas pomo_u lako uo_ljivih orijentira i prometne signalizacije, umjesto teško _itljivih naziva ulica. Garmin Real Voice poboljšana je tehnologija govora koja stvara prirodniji glas. Garmin Real signs je navo_enje na zaslonu koje koristi prometne znakove nalik stvarnima. Dostupno samo kod tvrtke Garmin.

Izravan pristup

Izravan pristup najnovija je funkcija koja olakšava pronalaženje mjesta koja se nalaze u gra_evinskim kompleksima poput trgova_kih centara ili zra_nih luka. Korisnici na primjer mogu lako prona_i restorane i trgovine u trgova_kom centru, odnosno terminale, parkiralište i službu za najam automobila u zra_noj luci.

Lifetime1 karte

Tvrtke se otvaraju i zatvaraju, grade se nove ceste. Budite sigurni da vaša ruta odražava trenutne kartografske podatke u svijetu koji se neprestano mijenja. Uživajte u besplatnim nadogradnjama karata dostupnima do _etiri puta godišnje za vrijeme cijelog vijeka trajanja vašeg nüvi ure_aja. Saznajte više

Aktivna pomo_ za trake s
glasovnim uputama

Kombinacija glasovnih i vizualnih uputa pomaže vam da bezbrižno pro_ete kroz izlaz ili prijelaz. Animirana grafika prikazuje se pored prikaza karte, a strelice u jarkim bojama ozna_avaju potrebnu traku za skretanje.

photoReal i Bird’s Eye
prikazi križanja

Bezbrižno navigirajte kroz prijelaze, _ak i one koje kroz koje nikada niste prošli. photoReal prikaz križanja daje realisti_an prikaz križanja i prijelaza na vašoj ruti, uklju_uju_i prometne znakove i okolni pejzaž. Strelice jarkih boja pokazuju traku potrebnu za sljede_e skretanje ili izlaz kako bi vam olakšale ulazak ili silazak s ceste. Bird’s Eye prikaz križanja daje detaljnu sliku prijelaza iz zraka.

Nadolazi

Ova funkcija prikazuje to_ke interesa poput restorana, bolnica i benzinskih crpki koje se nalaze na vašoj ruti i ažurira informacije kako se kre_ete po ruti.

Smartphone Link

Smartphone Link besplatna je aplikacija koja vaš nüvi ure_aj povezuje s vašim iPhone® ure_ajem ili pametnim telefonom sa sustavom Android. Nakon što se poveže putem Bluetooth veze vaš _e Garmin nüvi ure_aj u stvarnom vremenu primati prometne informacije, podatke o sigurnosnim kamerama, vremenu i još mnogo toga3. Tako_er dijeli podatke o lokaciji s vašim pametnim telefonom pa zadnje metre do svog odredišta možete pro_i uz pomo_ telefona, a u povratku vam može poslužiti da prona_ete mjesto na kojem ste parkirali automobil.

Kompatibilan s Bluetooth® tehnologijom

nüvi ure_aj kompatibilan s Bluetooth tehnologijom može se sinkronizirati s drugim ure_ajem s uklju_enom Bluetooth vezom, na primjer, s pametnim telefonom za hands-free razgovore. Ova je funkcija standardna na svim modelima iz serija Advanced i Premium.

Navigacija pomo_u glasovnih naredbi

Ako je opremljen navigacijom pomo_u glasovnih naredbi, vaš _e vam nüvi inteligentno odgovoriti na izgovorene naredbe. Razgovarajte s njim. Ruke vam mogu ostati na upravlja_u.

3D prikazi zgrada, orijentira i terena

Na 3D prikazu zgrada i terena možete vidjeti prikaze poznatih gra_evina i konture karata mnogih gradova pri niskim razinama zumiranja što vam daje realisti_nu perspektivu terena.

*Orijentiri nisu dostupni na ure_ajima iz serija Essential i Advanced

Garmin sigurnosne kamere

Na svaki Garmin ure_aj prethodno je u_itana potpuna Cyclops baza podataka o sigurnosnim kamerama kako biste unaprijed znali ograni_enja brzine na cesti kojom putujete i postoje li na njoj sigurnosne kamere. Poštivanje ograni_enja brzine i vožnja bez prometnih nezgoda pove_avaju sigurnost na cestama zbog _ega _e i vaša premija automobilskog osiguranja biti manja, a izbje_i _ete i kaznene bodove i pla_anje kazni.

Povla_enje
Magnetski nosa_ s napajanjem

Nosa_ koji se isporu_uje s premium nüvi modelima za 2014. godinu pomo_u snažnih magneta savršeno poravnava ure_aj i sigurno ga drži na mjestu. Vaš se nüvi na ovom nosa_u i puni dok vozite podižu_i razinu napunjenosti za nesmetan rad.

Brzi pregled mnoštva informacija

nüvi modeli za 2014. godinu sada na karti prikazuju više informacija. Jedan pogled dovoljan je da saznate po kojoj ulici i kojom brzinom vozite, te koliko je ograni_enje brzine.

Garmin Express omogu_uje jednostavniju nadogradnju

To je vaš prakti_an i univerzalan alat za nadogradnju karata i softvera, kao i za preuzimanje besplatnih glasova i vozila. Garmin Express automatski na ra_unalo preuzima dostupne nadogradnje i obavještava vas kad su nove karte spremne za instaliranje na ure_aj.

1Zna_enje "vijeka trajanja" proizvoda i druge važne uvjete i odredbe potražite na web-mjestu http://www.garmin.com/uk/maps/numaps/numaps-terms/. 2Lifetime prometni paket traje koliko i vaš prijemnik informacija o prometu tvrtke Garmin ili koliko dugo Garmin prima prometne podatke svojeg dobavlja_a prometnih podataka, ovisno koji se uvjet ispuni prvi. Pojam "vijek trajanja" prijemnika za obavijesti o prometu ozna_ava razdoblje tijekom kojeg prijemnik ima (a) potrebne tehni_ke mogu_nosti za iskorištavanje trenutnih usluga obavijesti o prometu i (b) mogu_nost rada u skladu sa svojom namjenom bez velikih popravaka. Prometni sadržaj nije dostupan u svim podru_jima. 3 Ako postoji, primijenit _e se naplata prijenosa podataka. Obratite se svojem davatelju mobilnih usluga kako biste dobili informacije o svojem podatkovnim paketu i cijeni roaminga. 4Može biti potrebna pretplata. Rije_ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te rije_i od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Ostali trgova_ki znakovi i trgova_ki nazivi pripadaju njihovim vlasnicima. 0